img baltic img norway
Zobacz również

Aktualności

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W GDYNI UL. SĘDZICKIEGO 13.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział Morski w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Gdyni przy ul. Sędzickiego 13

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - wzór oferty

Tryb przetargu: przetarg pisemny nieograniczony
Termin składania ofert: 8 listopada 2017 r. godz.: 10:20
Termin otwarcia ofert: 8 listopada 2017 godz. 10:45