img baltic img norway
Brak ostrzeżeń
Zobacz również

Aktualności

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ W KATOWICACH

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział Morski w Gdyni  81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Katowicach wraz z udziałem wynoszącym 68/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Rzut pomieszczeń
Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu
Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu

Termin składania ofert: 5 września 2016 r. godz. 10:20

Termin otwarcia ofert: 5 września 2016 r. godz. 10:45