img baltic img norway
Brak ostrzeżeń
Zobacz również

Aktualności

PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W SŁUPSKU

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział Morski w Gdyni  81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w Słupsku.

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - wzór oferty

Tryb przetargu: przetarg pisemny nieograniczony
Termin składania ofert: 29 czerwca 2016 r. godz.: 10:20
Termin otwarcia ofert: 29 czerwca 2016 r. godz. 10:45