img baltic img norway

Nauka - Publikacje

AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO ROK
Jakusik E., Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T. (red.) Bałtyk Południowy w 2012 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2013
Zalewska T. Bioaccumulation of gamma emitting radionuclides in Polysiphonia fucoides Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, DOI 10.1007/s10967-013-2794-2 2013
Zalewska T., Suplińska M. Anthropogenic radionuclides 137Cs and 90Sr in the southern Baltic Sea ecosystem (invited paper) Oceanologia, 55(3), pp. 485-517 2013
Zalewska T., Suplińska M. Fish pollution with anthropogenic 137Cs in the southern Baltic Sea Chemosphere, 90, pp.1760-1766 2013
Mazur-Marzec H., Sutryk K., Kobos J., Hebel A., Hohlfeld N., Błaszczyk A., Toruńska A., Kaczkowska M.J., Łysiak-Pastuszak E., Kraśniewski W., Jasser I. Occurrence of cyanobacteria and cyanotoxin in the Southern Baltic Proper. Filamentous cyanobacteria versus single-celled picocyanobacteria Hydrobiologia, 701, Wyd. I, str. 235-252 2013
Saniewski M. Spatiotemporal variations of the 90Sr in the southern part of the Baltic Sea over the period of 2005–2010 The Scientific World Journal, http://dx.doi.org/10.1155/2013/276098 2013
Saniewski M. Macrophytobenthos as the indicator of the environmental status of the Baltic Sea Polish Hyperbaric Research, 1(42), pp. 83-102 2013
Kamińska M., Krzymiński W. Długookresowe zmiany struktury termohalinowej Bałtyku jako czynnik stymulujący jego produktywność [w:] Wibig J., Jakusik E. (red.) Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej IMGW 2012
Zalewska T., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2010 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2012
Zalewska T., Jakusik E., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2011 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2012
Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2009 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2012
Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2008 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2012
Łysiak-Pastuszak E., Bartoszewicz M., Bradtke K., Darecki M., Drgas N., Kowalczuk P., Kraśniewski W., Krężel A., Krzymiński W., Lewandowski Ł., Mazur-Marzec H., Piliczewski B., Sagan S., Sutryk K., Witek B. A study of episodic events in the Baltic Sea – combined in situ and satellite observations Oceanologia, 54(2): 121-141 2012
Osowiecki A., Łysiak-Pastuszak E., Kruk-Dowgiałło L., Błeńska M., Brzeska P., Kraśniewski W., Lewandowski Ł., Krzymiński W. Development of tools for ecological quality assessment in the Polish marine areas according to the water Framework Directive. Part IV – Preliminary assessment Oceanological and Hydrobiological Studies, 41 (3), 1-10 2012
Zalewska T. Seasonal changes of 137Cs in benthic plants from the southern Baltic Sea Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 292, pp. 211-218 2012
Zalewska T. Distribution of 137Cs in benthic plants along depth profiles in the outer Puck Bay (Baltic Sea) Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 293, pp. 679-688 2012
Zalewska T., Suplińska M. Reference organisms for assessing the impact of ionizing radiation on the environment of the southern Baltic Sea Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 41 Issue 4, pp. 1-7 2012
Kamińska M. Operational Activity of IMWM-NIR News from BOOS, Vol. 1, str. 10-11 2012
Saniewska D., Bełdowska M., Falkowska L., Bełdowski J., Saniewski M. Udział atmosfery w dopływie rtęci do Zatoki Gdańskiej Ochrona powietrza w teorii i praktyce, ISBN 978-83-60877-92-0, pp. 259-268 2012
Łysiak-Pastuszak E. (red.) Ocena stanu ekologicznego środowiska morskiego polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2010 na tle dziesięciolecia 2000-2009 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2011
Łysiak-Pastuszak E., Drgas N., Śliwińska A. Stan jakości wód w Zalewie Szczecińskim i strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej [w:] Maciejewski M., Ostojski M.S., Walczykiewicz T. (red.) Dorzecze Odry – monografia powodzi maj czerwiec 2010 IMGW 2011
Zalewska T. Radionuklidy antropogeniczne [w:] Miętus M., Sztobryn M. (red.) Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia IMGW 2011
Łysiak-Pastuszak E., Drgas N., Śliwińska A. Stan jakości wód w Zatoce Gdańskiej [w:] Maciejewski M., Ostojski M.S., Walczykiewicz T. (red.) Dorzecze Wisły – monografia powodzi maj czerwiec 2010 IMGW 2011
Woroń J., Danowska B. Substancje szkodliwe. Metale ciężkie [w:] Miętus M., Sztobryn M. (red.) Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia IMGW 2011
Woroń J. Substancje biogenne. Dopływ rzeczny i atmosferyczny [w:] Miętus M., Sztobryn M. (red.) Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia IMGW 2011
Łysiak-Pastuszak E., Drgas N., Lewandowski Ł., Piątkowska Z. Natlenienie wód [w:] Miętus M., Sztobryn M. (red.) Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia IMGW 2011
Łysiak-Pastuszak E., Drgas N., Lewandowski Ł., Piątkowska Z. Substancje biogenne w morzu [w:] Miętus M., Sztobryn M. (red.) Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia IMGW 2011
Kamińska M., Krzymiński W. Warunki hydrofizyczne [w:] Miętus M., Sztobryn M. (red.) Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia IMGW 2011
Kraśniewski W., Łysiak-Pastuszak E., Piątkowska Z. Zmienność parametrów biologicznych [w:] Miętus M., Sztobryn M. (red.) Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia IMGW 2011
Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2007 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2011
Brzozowska A., Rodziewicz M. Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) [w:] Miętus M., Sztobryn M. (red.) Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia IMGW 2011
Balcerzak T., Bielecki J., Bolek A., Czaprowski J., Drwal-Tylmann A., Kamińska M., Kańska A., Krzymiński W., Krzysztofik K., Letkiewicz B., Lubomirski K., Łysiak-Pastuszak E., Mykita M., Pietrucha G., Spera J., Stepko W., Sztobryn M., Wiśniewski J., Wójcik L. Prognoza na przyszłość. 90-lecie Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni IMGW 2011
Conley D.J., Carstensen J., Aigars J., Axe Ph., Bondsdorff E., Eremina T., Haahti B.-M., Humborg C., Jonsson P., Kotta J., Lännegren C., Larson U., Maximov A., Rodriguez Medina M., Łysiak-Pastuszak E., Remeikaite-Nikiene N., Walve J., Wilhelms S., Zillén L. Hypoxia is increasing in the coastal zone of the Baltic Sea Environ. Sci. Technol., 2011
Zalewska T., Saniewski M. Bioaccumulation of gamma emitting radionuclides in red algae from the Baltic Sea under laboratory conditions Oceanologia, 53(2), pp. 631-650 2011
Zalewska T., Saniewski M. Bioaccumulation of 137Cs by benthic plants and Macroinvertebrates Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 40, Issue 3, pp.1-8 2011
Verta M., Larsen M.M., Boalt E., Vuorinen P., Bignert A., Brzozowska A., Köngäs P. Status and trends of dioxins and dioxin-like compounds [w:] Hazardous substances in the Baltic Sea - An integrated thematic assessment of hazardous substances in the Baltic Sea HELCOM 2010
Ostojski M. S., Andrulewicz E., Krzymiński W. Gazy bojowe i amunicja chemiczna w Morzu Bałtyckim IMGW 2010
Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2005 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2010
Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2006 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2010
Ostojski M. S., Walczykiewicz T., Biedroń I., Boroń A., Czernecka J., Krzymiński W., Rataj C. Polityka wodna UE w zakresie ochrony wód Bałtyku IMGW 2010
Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2004 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2010
Boalt E., Bignert A., Brzozowska A. Status and trends of polychlorinated biphenyls [w:] Hazardous substances in the Baltic Sea - An integrated thematic assessment of hazardous substances in the Baltic Sea HELCOM 2010
Andersen J.H., Gustavson K., Korpinen S., Murray C., Boalt E., Brzozowska A., Garnaga G., Haarich M., Köngäs P., Mannio J., Larsen M.M., Ringeltaube P., Strand J., Zahharov A. Integrated assessment and classification of “hazardous substances status” [w:] Hazardous substances in the Baltic Sea - An integrated thematic assessment of hazardous substances in the Baltic Sea HELCOM 2010
Andersen J.H., Axe Ph., Backer H., Carstensen J., Claussen U., Fleming-Lehtinen V., Järvinen M., Kaartokalio H., Knuutila S., Korpinen S., Kubiliute A., Laamanen M., Łysiak-Pastuszak E., Martin G., Murray C., Mohlenberg, Nausch G., Norkko A., Villnäs A. Getting the measure of eutrophication in the Baltic Sea: towards improved assessment principles and methods Biogeochemistry, DOI 10.1007/s10533-010-9508-4 2010
Conley D.J., Carstensen J., Aigars J., Axe Ph., Bondsdorff E., Eremina T., Haahti B.-M., Humborg C., Jonsson P., Kotta J., Lännegren C., Larson U., Maximov A., Rodriguez Medina M., Łysiak-Pastuszak E., Remeikaite-Nikiene N., Walve J., Wilhelms S., Zillén L. Dead zones common in the coastal zone of the Baltic Sea Nature, 2010
Osowiecki A., Łysiak-Pastuszak E., Kruk-Dowgiałło L., Brzeska P., Błeńska M., Kraśniewski W., Lewandowski Ł., Krzymiński W. Development of tools for ecological quality assessment in Polish marine areas according to the Water Framework Directive. Part IV - An index-based preliminary assessment Oceanological and Hydrobiological Studies, 2010
Saniewska D., Bełdowska M., Bełdowski J., Saniewski M., Szubska M., Romanowski A., Kwaśniak J., Falkowska L. Stężenia rtęci w wybranych elementach ekosystemu strefy brzegowej południowego Bałtyku Rtęć w środowisku - identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka, ISBN 978-83-7531-004-773-81, pp. 73-81 2010
Saniewska D., Bełdowska M., Bełdowski J., Saniewski M., Kwaśniak J., Falkowska L. Distribution of mercury in different environmental compartments in the aquatic ecosystem of the coastal zone of Southern Baltic Sea Journal of Environmental Science, 22 (8): 1144-1150 2010
Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2003 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2009
Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (red.) Bałtyk Południowy w 2002 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska IMGW 2009
HELCOM [współautor: Łysiak-Pastuszak E.] Eutrophication in the Baltic Sea – An integrated thematic assessment of the effects of nutrient enrichment and eutrophication in the Baltic Sea region Helsinki Commission 2009
Rodziewicz M., Brzozowska A. Sorption of polychlorinated organic compounds on river sediments Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2B), 139-142 2009
Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W., Lewandowski Ł. Developments of tools for ecological quality assessment in Polish marine areas according to the Water Framework Directive. Part I – Nutrients Oceanological and Hydrobiological Studies, XXXVIII (3), 87-99 2009
Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W., Lewandowski Ł. Developments of tools for ecological quality assessment in Polish marine areas according to the Water Framework Directive. Part II – Chlorophyll-a Oceanological and Hydrobiological Studies, XXXVIII (3), 101-112 2009
Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W., Lewandowski Ł. Developments of tools for ecological quality assessment in Polish marine areas according to the Water Framework Directive. Part III – Secchi depth Oceanological and Hydrobiological Studies, XXXVIII (3), 113-124 2009
Feistel R., Feistel S., Nausch G., Szaron J., Łysiak-Pastuszak E., AErtebjerg G. Baltic: Monthly time series 1900 – 2005 [w:] Feistel R., Nausch G., Wasmund N. (red.) State and evolution of the Baltic Sea, 1952-2005 Wiley Interscience – A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2008
Kamińska M., Krzymiński W., Sztobryn M. SeA-Man – wzmocnienie zdolności administracyjnych w zarządzaniu ochroną środowiska polskiej strefy przybrzeżnej [w:] K. Furmańczyk (red.) Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi, 3. Morze-ląd wzajemne relacje Uniwersytet Szczeciński 2008
Krzymiński W. 15 lat działalności oceanograficznej IMGW i pomiarów ADCP z pokładu r/v Baltica Gazeta Obserwatora IMGW, 3-4, s 34-37 2008
Osowiecki A., Łysiak-Pastuszak E., Piątkowska Z. Testing biotic indices for marine zoobenthos quality assessment in the Polish sector of the Baltic Sea J. Mar. Sys., Vol. 74, Supplement, ss. 124-132 2008
Piliczewski B. Visualisation of marine data products using GMT Annals of Geomatics, VI, 2, ss. 75-80 2008
Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E. (red.) The state of marine environment of the Polish sector of the Baltic Sea Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2007
Osowiecki A., Łysiak-Pastuszak E. Wskaźniki różnorodności taksonomicznej [w:] Osowiecki A., Kruk-Dowgiałło L. (red.) Różnorodność biologiczna przybrzeżnego, refugialnego głazowiska Rowy przy Słowińskim Parku Narodowym Instytut Morski w Gdańsku 2007
Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E. (red.) Stan środowiska morskiego polskiej strefy Bałtyku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2007
Andersen J.H., Aigars J., Claussen U., Hakansson B., Karup H., Laamanen M., Łysiak-Pastuszak E., Martin G., Nausch G. Development of tools for assessment of eutrophication in the Baltic Sea Helsinki Commission 2007
Kamińska M. Kurs zarządzania oceanem światowym w powiązaniu ze zintegrowanym zarządzaniem strefą przybrzeżną Gazeta Obserwatora IMGW, rok LV, z. 2, ss. 39-41 2006
Krzymiński W. Paneuropejska sieć baz danych oceanograficznych – II etap rozwoju Gazeta Obserwatora IMGW, rok LV, z. 3, ss. 25-28 2006
Łysiak-Pastuszak E., Osowiecki A., Filipiak M., Olszewska A., Sapota G., Woroń J., Krzymiński W. Preliminary assessment of the eutrophication status of selected areas in the Polish sector of the Baltic Sea according to the EU Water Framework Directive Oceanologia, 48, 2, ss. 213-236 2006
Olszewska A. New records of /Cercopagis pengoi/ (Ostroumov 1891) in the southern Baltic Oceanologia, 48,2, ss. 319-321 2006
Sapota G. Decreasing trend of persistent organic pollutants (POPs) in herring from the southern Baltic Sea Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. XXXV, No. 1, ss. 15-21 2006
Sapota G. Persistent organic pollutants (POPs) in bottom sediments from the Baltic Sea Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. XXXV, No. 4, ss. 295-306 2006
Zalewska T., Lipska J. Contamination of the southern Baltic Sea with 137Cs and 90Sr over the period 2000-2004 Journal of Environmental Radioactivity, No. 91, pp. 1-14 2006
Krzymiński W., Kruk-Dowgiałło L. Typologia polskich wód morskich - krok do przodu w kierunku doskonalenia ochrony wód [w:] Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN PAN 2005
Heiskanen A.-S., Carstensen J., Gasiunaite Z., Henriksen P., Jaanus A., Kaupila P., Łysiak-Pastuszak E., Sagert S. Monitoring strategies for phytoplankton in the Baltic Sea coastal waters European Commission 2005
Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Miętus M. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2001 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 2005
Krzymiński W., Kamińska M. Wkład wieloletnich badań oceanograficznych Oddziału Morskiego IMGW w Gdyni w opracowanie typologii polskich wód morskich Gazeta Obserwatora IMGW, Rok LIV, z. 4, ss. 11-15 2005
Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W., Osowiecki A., Filipiak M., Woroń J., Kamińska M. Problematyka klasyfikacji typologicznej i określania warunków referencyjnych w polskich obszarach morskich Materiały Konferencji Naukowej 'Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych', Bukowina Tatrzańska, 1-3 czerwca 2005, 55-64 2005
Sapota G. Persistent organic pollutants (POPs) remaining in the environment of the Baltic Sea - temporal trends, and present conditions Oceanological Studies, 2005
Sapota G. Persistent organic pollutants (POPs) in bottom sediments from the Baltic Sea Oceanological Studies, 2005
Sapota G., Szaniawska A., Normant M. Contamination by persistent organic pollutants of the invasive species from the Baltic Sea region Oceanological Studies, 2005
Bożek A., Cydzik D., Jarosiński W., Korol R., Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Smoleński A., Sokołowska E., Strońska M., Szczepański W., Szyjkowska U. Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2002-2003 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2004
Łysiak-Pastuszak E. tłumaczenie na język angielski rozdziałów: 'The world of plants', 'The world of animals', 'Nature in agricultural landscape', 'Historic gardens and parks', 'Species protection', 'Special areas of conservation', 'Tables supplementing chapters', 'Indexes' [w:] The Natural world of Western Pomerania (Przyroda województwa zachodniopomorskiego) Oficyna In Plus 2004
Feistel R., Nausch G., Matthäus W., Łysiak-Pastuszak E., Seifert T., Hansen I. S., Mohrholz V., Krüger S., Buch E., Hagen E. Background data of the warm inflow in summer 2002 Meereswissenschaftliche Berichte, No. 58 2004
Krzymiński W., Kruk-Dowgiałło L., Zawadzka-Kahlau E., Dubrawski R., Kamińska M., Łysiak-Pastuszak E. Typology of Polish marine waters Coastline Reports, 4, 39-48 2004
Łysiak-Pastuszak E. Interlaboratory analytical performance studies; a way to estimate measurement uncertainty Oceanologia, 46 (3), 427-438 2004
Łysiak-Pastuszak E., Drgas N., Piątkowska Z. Eutrophication in the Polish coastal zone: the past, present status and future scenarios Marine Pollution Bulletin, Vol. 49, issue 3, 186-195 2004
Łysiak-Pastuszak E., Krysell M. (red.) Chemical measurements in the Baltic Sea: Guidelines on quality assurance ICES Techniques in Marine Environmental Sciences, No. 35 2004
Sapota G. Persistent organic pollutants remaining in the environment of the Baltic Sea Pesticides/Pestycydy, (3-4), 2004, ss. 141-147 2004
Sapota G. Polychlorinated biphenyls (PCSs) and organochlorine pesticides (OCPs) in seawater of the southern Baltic Sea Desalination, No 162, ss. 153-157 2004
Schrimpf W. (red.), Berthon J.-F., Bulgarelli B., D'Alimonte D., Druon J.-N., Melin F., Zibordi G., Nielsen G. A., Markager S., Staer P., Reinart A., Pertola S., Rantajärvi E., Kallio K., Vepsäläinen J., Siegel H., Aigars J., Olenina I., Darecki M., Piliczewski B., Hakansson B., Hirch S., Kratzer S. Thematic Report on Validation of Algorithms for Chlorophyll a Retrieval from Satellite Data In the Baltic Sea Area Baltic Sea Environment Proceedings, Nr 94, s. 1-44 2004
Krzymiński W. i in. The Baltic Marine Environment 1999-2002 (pr. zb.) HELCOM 2003
Rudlicka A., Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E. Morze Bałtyckie i strefa przybrzeżna [w:] Raport o stanie środowiska w Polsce w latach 1996-2001 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 2003
Dubowik R. Monitoring strontu-90 a skażenie polskiej strefy południowego Bałtyku Przegląd Geologiczny, tom 51, numer 11, ss. 968-969 2003
Feistel R., Nausch G., Mohrholz V., Łysiak-Pastuszak E., Seifert T., Matthäus W., Krüger S., Hansen I. S. Warm waters of summer 2003 in the deep Baltic Oceanologia, tom 45 (4), s. 511-592 2003
Łysiak-Pastuszak E., Grelowski A. Sytuacja tlenowa w wodach polskiej strefy południowego Bałtyku w 2002 r. Wiadomości Rybackie, Nr 9-10 (135) 2003
Witek Z., Humborg C., Savchuk O., Grelowski A., Łysiak-Pastuszak E. Nitrogen and phosphorus budgets of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea) Estuarine and Coastal Shelf Science, Vol. 57, issues 1-2, ss. 239-248 2003
Rudlicka A., Bożek A., Chrobak. M., Cydzik D., Jarosiński W., Korol R., Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Olszewska A., Sapota G., Smoleński A., Sokołowska E., Strońska M., Szczepański W., Szyjkowska U., Woroń J., Zalewska T. Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2000-2001 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 2002
Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Miętus M. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2000 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 2002
Łysiak-Pastuszak E., Drgas N. Background/reference values and environmental quality criteria as applied to the southern Baltic Oceanological Studies, 1-2, 2002, ss. 99-106 2002
Łysiak-Pastuszak E., Drgas N. Rola azotanów w eutrofizacji polskiej strefy południowego Bałtyku Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 2, ss. 61-69 2002
Sapota G. Differences of chlororganic pesticides and polychlorinated biphenyls bioaccumulation in selected organisms from the Gulf of Gdańsk Oceanological Studies, Vol. XXXI, No. 1-2, ss. 91-97 2002
Stoń J., Kosakowska A., Łotowska M., Łysiak-Pastuszak E. Pigment composition in relation to phytoplankton community structure and nutrient content in the Baltic Sea Oceanologia, Vol. 4, ss. 419-437 2002
Bożek A., Cydzik D., Jarosiński W., Korol R., Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Smoleński A., Sokołowska E., Strońska M., Szczepański W., Szyjkowska U. Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 1999-2000 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 2001
Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Miętus M. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1999 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 2001
Danowska B., Drgas N., Łysiak-Pastuszak E., Piechowska B. Elements of quality assurance system in nutrient and dissolved oxygen analyses Oceanological Studies, No. 4, ss. 15-25 2001
Krzymiński W. Oceanografia w ramach Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej Gazeta Obserwatora IMGW, 3, 2001, ss. 3-5 2001
Krzymiński W. The comparison of the forecasted and measured currents in the deep part of the Southern Baltic Sea in 1999 Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, vol. XXVIII, No. 2, ss. 55-64 2001
Krzymiński W., Kamińska M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Franz M. The accessibility of coastal environmental information through the Internet (MERMAID - The Internet data broker concept) Oceanological Studies, Vol. XXIX, No. 3, ss. 109-113 2001
Łysiak-Pastuszak E., Niemkiewicz E., Drgas N. Eutrophication of the southern Baltic Sea between 1989-1998 Oceanological Studies, No. 4, ss. 27-41 2001
Piliczewski B. Comparison of measured and modelled water temperature for the Southern Baltic Sea during 1998-2001 Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, vol. XXVIII, No. 2, ss. 89-95 2001
Wasmund N., Andrushaitis A., Łysiak-Pastuszak E., Müller-Karulis B., Nausch G., Neumann T., Ojaveer H., Olenina I., Postel L., Witek Z. Trophic Status of the South-Eastern Baltic Sea. A Comparison of Coastal and Open Areas Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 53, issues 6, ss. 849-864 2001
Cyberska B., Lauer Z., Trzosińska A. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1998 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 2000
Łysiak-Pastuszak E. An assessment of nutrient conditions in the southern Baltic Sea between 1994-1998 Oceanologia, ss. 425-448 2000
Łysiak-Pastuszak E., Drgas N. Warunki tlenowe w wodach południowego Bałtyku w latach 1994-1998 na tle wielolecia Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, t. XXIII (XLIV), ss. 29-50 2000
Wasmund N., Nausch G., Postel L., Witek Z., Zalewski M., Gromisz S., Łysiak-Pastuszak E., Olenina I., Kavolyte R., Ikauniece A., Jasinskaite A., Müller-Karulis B., Andrushaitis A., Ojaveer H., Kallaste K., Jaanus A. Trophic status of coastal and open sea areas of the south-eastern Baltic Sea based on nutrient phytoplankton data from 1993-1997 Mar. Sci. Rep., 38, s. 85 2000
Cydzik D., Jańczak J., Jaśniewicz E., Korol R., Krzymiński W., Kudelska D., Lebiecka A, Łysiak-Pastuszak E., Sokołowska E., Soszka H., Szczepański W. Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 1997-1998 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 1999
Łysiak-Pastuszak E. 5. Analiza wielkości błędów i niepewności wyników (15-22). 10. Azot całkowity. 13. Krzemiany [w:] Falkowska L., Bolałek J., Łysiak-Pastuszak E., Analiza chemiczna wody morskiej - 2 - Pierwiastki biogeniczne N, P, Si, Fe Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1999
Woroń J. Zanieczyszczenia chemiczne atmosfery w polskiej strefie brzegowej Bałtyku w latach 1997-1998 [w:] Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w latach 1997-1998 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku 1999
Kamińska M. Measured and predicted values of water temperature and salinity with special focus on the surface layer Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, vol. XXVI, No. 1, s. 97-111 1999
Krzymiński W. HIROMB forecasts versus spatial measurements of the currents by means of RDI's BBADCP during the POLRODEX'97 experiment Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, vol. XXVI, No. 1, ss. 77-86 1999
Łysiak-Pastuszak E., Cyberski J. Analysis of long-term variations in physico-chemical parameters of sea water in the southern Baltic Sea; an approach to incomplete data series Oceanologia, 41 (4), ss. 553-572 1999
Cyberska B., Lauer Z., Trzosińska A. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1997 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 1998
Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak. E. Stan środowiska i biocenoz w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku w 1997 roku na tle wyników z lat 1992-1995 [w:] Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 1998
Łysiak-Pastuszak E. Oznaczanie fosforu całkowitego. Błędy analityczne. Niepewność pomiaru [w:] Poradnik analizy chemicznej wody morskiej dla studentów Wydziału Oceanografii Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1998
Trzosińska A., Andrulewicz E. (red.) Doraźne skutki powodzi 1997 roku w środowisku wodnym Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej (pr. zb.) Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego 1998
Sapota G. Chlorinated hydrocarbons in sediments from Vistula Lagoon Oceanological Studies, No. 2-3, ss. 61-69 1998
Cyberska B., Lauer Z., Trzosińska A. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1996 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 1997
Cydzik D., Jańczak J., Jaśniewicz E., Korol R., Krzymiński W., Kudelska D., Lebiecka A., Łysiak-Pastuszak E., Sokołowska E., Soszka H., Szczepański W. Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 1994-1995 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 1997
Woroń J. Zanieczyszczenia chemiczne atmosfery w polskiej strefie brzegowej Bałtyku w latach 1995-1996 [w:] Raport o stanie środowiska województwa słupskiego w latach 1995-1996 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Słupsku 1997
Krzymiński W. EuroGOOS - platformą rozwoju służby oceanograficznej Gazeta Obserwatora IMGW, Rok XLVI, nr 1, ss. 17-20 1997
Łysiak-Pastuszak E. COMBINE - zintegrowany program monitoringu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego Gazeta Obserwatora IMGW, Rok XLVI, nr 1, ss. 20-24 1997
Sapota G. Węglowodory chlorowane w Bałtyku Gazeta Obserwatora IMGW, Rok XLVI, nr 1, ss. 16-17 1997
Sudwoj H. Spatial structure of water temperature and salinity fields during POLRODEX'96 experiment as compared with HIROMB model Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku, vol. XXIV, No. 1, ss. 36-49 1997
Tomczak J. O monitoringu skażeń promieniotwórczych morskich wód polskiej strefy Bałtyku Gazeta Obserwatora IMGW, Rok XLVI, nr 1, ss. 10-13 1997
Cyberska B., Lauer Z., Trzosińska A. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1995 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 1996
Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W., Sapota G., Tomczak J. Stan i kierunki zmian środowiska morskiego Morza Bałtyckiego w świetle badań monitoringowych [w:] Stan czystości rzek i jezior oraz Bałtyku Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 1996
Cyberska B., Lauer Z., Trzosińska A. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1994 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 1995
Majewski A., Lauer Z. (red.) Atlas Morza Bałtyckiego (pr. zb.) IMGW 1994
Cyberska B., Lauer Z., Trzosińska A. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1993 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 1994
Andrulewicz E. Morze Bałtyckie, jego zagrożenia i ochrona Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 1993
Cyberska B., Lauer Z., Trzosińska A. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1992 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 1993
Cyberska B., Lauer Z., Trzosińska A. (red.) Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 1991 roku (pr. zb.) Materiały Oddziału Morskiego IMGW 1992