img baltic img norway
No warnings

BALTIC COMPASS

Kompleksowe działania strategiczne i inwestycyjne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w regionie Morza Bałtyckiego „BALTIC COMPASS”

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę ponadnarodowego podejścia do zmniejszenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego i stanowi   realizację Bałtyckiego Planu Działań HELCOM (BSAP). Celem Projektu jest wsparcie rozwiązań korzystnych dla rolnictwa, środowiska i biznesu w całym regionie Morza Bałtyckiego. Projekt realizuje  23 partnerów ze Szwecji, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski oraz Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku - Helcom. Grupy docelowe dla Baltic COMPASS stanowią  rządy, władze, organizacje przedsiębiorców, mających wpływ na użytkowanie terenów w regionie Morza Bałtyckiego. Przewiduje się ,że  użytkowanie gruntów dla celów rolniczych w regionie Morza Bałtyckiego będzie zintensyfikowane  ze względu na zmiany klimatu i rosnące globalne zapotrzebowanie na żywność i bioenergię. Są to czynniki , które mogą przyśpieszać presję na wrażliwe ekosystemy morskie. W regionie Morza Bałtyckiego są dostępne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju, jednakże jest to rozłożone nierównomiernie pomiędzy regionami, szczególnie pomiędzy wschodem i zachodem. Jest to specyficzne wyzwanie dla projektu Baltic COMPASS. Partnerstwo w projekcie  będzie dążyć do zwiększenia wykorzystania najlepszych praktyk, przyspieszenia inwestycji w technologie ochrony środowiska, wzmocnienie systemu zarządzania i adaptacji polityki oraz promowanie regionu Morza Bałtyckiego jako regionu pilotażowego dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie zwalczania eutrofizacji.

Działania w ramach projektu przyczynią się do dwóch instrumentów stymulujących zmiany w regionie Morza Bałtyckiego: adaptacyjnej polityki ochrony środowiska i sprzyjających warunków dla inwestycji. Projekt Baltic COMPASS skoncentruje się na działaniach, które dodają wartość realizowanych projektów, działań i polityk. Projekt podkreśla współpracę z Rosją, chociaż ENPI nie jest dostępne dla tego kraju. Partnerstwo zapewni trwałość rezultatów poprzez ścisłą współpracę z organami administracji i władzami krajowymi, oraz poprzez inwestycje w odnawialne pilotowe wykorzystanie energii, lepsze zarządzanie składnikami  odżywczymi w gospodarce rolnej  i małą skalę łagodzenia zmian klimatu na poziomie gospodarstwa. Współpraca z innymi projektami takimi ,jak : WATERPRAXIS, BIOENERGY PROMOTION, BALTIC CLIMATE and NEW BRIDGES jest traktowana jako niezbędna. Baltic COMPASS zawiera cele Strategii Lizbońskiej UE,  Strategii Morskiej UE i Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w połączeniu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Więcej ...