img baltic img norway
No warnings

HIROMB, WW3

 wersja light

wersja pełnoekranowa

PROGNOZY NUMERYCZNE

Prezentowane prognozy numeryczne generowane są z dwóch zaadoptowanych do warunków Morza Bałtyckiego modeli hydrodynamicznych: WaveWatch3 oraz HIROMB. Modele te umożliwiają prognozowanie zachodzących procesów, jednak nie odzwierciedlają w pełni wszystkich procesów zachodzących w środowisku morskim. W związku z tym mogą występować różnice pomiędzy wartościami prognozowanymi a rzeczywistymi.

Osoby korzystające z prognoz numerycznych powinny mieć na uwadze iż prognozy te są generowane automatycznie i nie są weryfikowane przez synoptyków.

MODEL WaveWatch3
WaveWatch3 wykorzystywany jest do rekonstrukcji oraz prognozowania falowania wiatrowego w określonych warunkach meteorologicznych. Oparty na spektralnej teorii falowania model powstał w następstwie programu WaveWatchI opracowanego przy współpracy Politechniki Delft oraz NASA Goddard Space Flight Center.

Model w trybie operacyjnym uruchamiany jest w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie oraz w Oddziale Morskim w Gdyni gdzie służy do celów testowych oraz weryfikacyjnych. W celu wygenerowania prognozy falowania korzysta się z danych pola prędkości wiatru zadanych w siatce o rozdzielczości 7km, które generowane są co 12 godzin przez numeryczny model meteorologiczny COSMO.

Aktualnie prezentowane prognozy z modelu WaveWatch3 uwzględniają wysokość fali wiatrowej dla obszarów głębokowodnych oraz prędkość wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnią morza.

MODEL HIROMB High Resolution Operational Model for the Baltic Sea
Model HIROMB powstał dzięki współpracy BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) oraz SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute). HIROMB bazuje na zmodyfikowanym hydrodynamicznym modelu operacyjnym BSH oraz modelu meteorologicznym HIRLAM. Prognozy na 24 godziny w trybie operacyjnym dla siatki o rozdzielczości 3 mil morskich liczone są od drugiej połowy 1995 roku. Obecnie prognozy generowane są na 48 godzin z udoskonaloną siatką o rozdzielczości 1 mili morskiej.

Prognozy z modelu HIROMB aktualnie prezentowane na tej stronie zawierają następujące parametry: temperaturę i zasolenie wody powierzchniowej, prądy morskie, grubość oraz dryf lodu.