img baltic img norway
No warnings

Ferrybox

System automatycznych pomiarów zainstalowany na promie m/f Stena Spirit dzięki uprzejmości firmy Stena Line.
Pomiary oraz pobór próbek odbywa sie na trasie promu Gdynia-Karlskrona.

ferrybox na promie

System FerryBox jest narzedziem wspomagającym monitoring środowiska morskiego, który wykonuje badania in situ obok pomiarów wykonywanych z pokładów statków, boi pomiarowych itp. Zgodnie z Ramową Dyrektywą ws Strategii Morskiej w roku 2015 został włączony do rutynowych badań monitoringowych w ramach polskiego programu monitoringu Morza Bałtyckiego.

Cel

Schemat

Szczegóły techniczne


Ramowy program zbierania danych:

*pomiary ciągłe, dwa rejsy dziennie (trasy promu w 2018)
          
temperatura, zasolenie, fluorescencja, zmętnienie, rozpuszczony tlen (przykład)
*analizy wykonywane w laboratorium z prób pobranych na wyznaczonych stacjach, raz na dwa tygodnie:
           stężenie azotanów, azotynów, fosforanów oraz azotu i fosforu całkowitego

 

Wizualizacja danych uzyskanych w latach 2015-2018

*Zmiany przestrzenno-czasowe TEMPERATURY wody morskiej w roku: 2015, 2016, 2017, 2018
*Zmiany przestrzenno-czasowe ZASOLENIA wody morskiej w roku:       2015, 2016, 2017, 2018

Historia


prezentacje:

1. "Some experiences..."
2. "Some results...."
3. "Database..."
4. "Założenia bazy danych..."
5. "Wstępne wyniki badań..."
6. "...episodic events..."
                                                                                                                                              oprac. N. Drgas