img baltic img norway

Stan środowiska


(źródło danych: PMŚ; na zlecenie GIOŚ; finansowane przez:NFOŚ, oprac. N.Drgas )